Sakarya meydan muharebesinin kaderini  değiştiren ”EĞRİ BIÇAKLI ADAMLAR” – Çepni Boyu

Sakarya meydan muharebesinin kaderini  değiştiren ”EĞRİ BIÇAKLI ADAMLAR”

Alıntı yazı:

Giresunlu değilim, peşin peşin söyleyeyim.

Ama 5 yıldır çalıştığım Sakarya Meydan Muharebesi sahasında adım attığım yerde karşıma çıkarlar.

Savaşı çalışırken savaşçısını çalışmamak olmaz!

Mecburen Giresun’u, Giresunluları da inceledim hasbelkader…

Uzun lafın kısası;

Söz konusu vatan sevgisi ve vatan için bedel ödemek olunca Giresun’a, Giresunlulara lâf eden taş olur taş!

Bakın bizzat Mustafa Kemâl Atatürk Topal Osman Ağa’nın yiğitlerinin Mangal Dağı savunmasını nasıl anlatmaktadır;

 

“Bu heyecanlı, kanlı harp sırasında bir tatsız hadise zuhur etti. Cephemizin bir tarafında gedik açan düşmanın gediği genişletmekte ve ilerlemekte olduğunu bildirdiler.

Derhal ihtiyatta bulunan kuvvetimizden kâfi miktarda yardım gönderilmesini ve süngü hücumuyla düşmanı eski mevzilerine tart etmeleri emrini verdim.

Fakat aldığım cevap: “ihtiyatta kuvvetimiz kalmadı, hepsi harpte, yalnız Giresunlu Osman Ağa’nın askerleri vardır” oldu.

Tekrar verdiğim emirde “kim olursa olsun, süngü hücumu yapacaktır” dedim.

Aldığım cevapta “bunların süngüsü yoktur” oldu. Bir lâhza düşündüm, gediği kapatmak elzemdi.

Evet, Osman Ağa’nın askeri millî kıyafetleriyle Sakarya Harbi’ne iştirak etmişti; hakikaten süngüleri yoktu.

Hatırıma derhal onların bellerindeki eğri bıçakları geldi.

Son verdiğim emirde “Osman Ağa’nın askerleri bellerindeki eğri bıçaklarıyla düşmanın üzerine atılacak ve eski mevkilerine kadar tart edeceklerdir” dedim.

Eğri bıçaklarıyla düşmana saldıran bu kahraman çocuklar, Yunanlıları eski mevzilerine kadar tart etmeye muvaffak olmuşlardır, fakat yüzde altmış da zayiat verdiler.”

(Kaynak: Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, 1961)

Not: Sakarya Meydan Muharebesi’ne Giresunlular 2 gönüllü alayıyla; 42. Alay (Bnb. Hüseyin Avni Bey komutasında) ve 47. Alay (Topal Osman Ağa komutasında) ile katılmış, başta 15. Alay olmak üzere çeşitli birliklerde de dağınık olarak pek çok Giresunlu dövüşmüştür. Yalnızca bu iki alayda 3000’den fazla Giresunlu savaşçı yer almış olup, “muharebelere katılan her 16 askerden biri Giresunludur” denilebilir !

Şehit sayısı bilinmemekle birlikte sadece Mangal Dağı’ndaki 47. Alay Şehitliği’nde 63 aslan yatmaktadır!

Tanrı Abazıpkalılar’dan da, Binbaşı Hüseyin Avni Bey’den de, Milis Yarbay Topal Osman Ağa’dan da razı olsun, mekanları cennet olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir