Güncel – Çepni Boyu

İzmir Kınık İlçesinde Yaşayan Çepniler

Ercan KANDEMİR Giriş Kınık, İzmir ilinin bir ilçesidir ve tarihi, kültürel zenginlikleri ile dikkat çeker. Bu bölgede yaşayan Çepniler, Anadolu’nun Türkleşme sürecinde önemli rol oynamış bir Türkmen boyudur. Çepniler, tarih…

Somalı Çepni Boydaşlar Birlik ve Dayanışma Gecesi Yaptı

Soma Çepni Boyu Derneği ile 2022 yılında birliğini gerçekleştiren Somalı Çepni Boydaşlarımız birlik ve dayanışma gecesi düzenledi. Soma’da Çepniler arasındaki dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak amacıyla bu yıl birincisi gerçekleştirilen “Birlik…

PKK ve Yabancı İstihbarat Destekli Sözde Alevi Derneklerinin Gerçek Yüzü !

Sözde Alevi örgütlerinin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Alevi Bektaşi halkımızın inanç duygularını sömürerek bölücülüğe hizmet eden kurumların gerçek yüzü meydanda. Tabelasında Alevi yazsa da, 21. Yüzyılın Yezit’i…

Terörist THKP-C’liyi Anan Sözde Çepni Federasyon Başkanı ve Arkasından Gidenler

Türk soyunun vatanperver boyu Çepniler, Anadolu’nun dört bir yanına dağıldıktan 800 yıl sonra, 2012 yılında başlattığımız Çepni Boyu Birliği hareketini bölerek  siyasi ikbal davası güden isimlerin aslında derdi ne ?…

Çepnilerde Nardugan Bayramı (Çille Gecesi)

Ercan KANDEMİR Çille Gecesi, Güney Azerbaycan’da yaşayan Küresünniler arasında kutlanan bir bayramdır. Türk mitolojisine göre 6 ay boyunca gece ve gündüzün savaşması sonucu 21 Aralık’ta gündüz galip gelerek günlerin uzamaya…

Bağımsız Güney Azerbaycan İçin Gerekli Bazı Hamleler ve Bölgenin Durumu

Güney Azerbaycan’da yaklaşık 40 milyon Türk yaşamaktadır. Bu durum bölgeyle alakadar olmamızda yeterli sebepken 600 bin dolayında Küresünni Çepnisinin de bölgede varlık göstermesi bize ayrıca heyecan vermektedir. Ortadoğu’daki son gelişmeler…

‘Akyürek Festivali’ kültürleri buluşturdu

Haber: Yasin BAŞ Kuzey Almanya’da yoğun olarak yaşayan Karadenizli Çepnilerin ilk kuşak temsilcilerinden Yılmaz Akyürek adına düzenlenen festival ilgi gördü. (Osnabrück/Yasin Baş). 15 yıl önce, 2007 yılında vefat eden ve…

Giresun Çanakçı Çepni Derneği Çepni Dernekler Federasyonu’ndan Ayrıldı

Çepni Boyu Birliği Hareketi çeşitli dernek ve federasyonlar kurularak kişisel ve siyasi amaçlar uğruna bölünmüştü. Tarafımızdan yapılan açıklamalar kulak ardı edilmişti ancak kurulan federasyonların gerçek niyetlerini gören ve amaçları Çepnilerin…

Ankara Çepni Derneği Başkanı’ndan Tepki Açıklaması !

Çepni Boyu Haber Servisi Ankara Çepni Derneği Başkanı Cenap SERDAR, Çepni dünyasındaki bazı gelişmelere tepki gösterdi. Kurulan bir federasyonun yöneticileri Ankara Çepni Derneği Başkanı Cenap SERDAR’ın haberi dahi olmadan dernek…

Çepni Boyu Birliği Hareketini Başlatanlar ŞALFED ile Bir Araya Geldi

Çepni Boyu Birliği’ni oluşturmak için ilk kurduğumuz derneklerden olan İstanbul Çepni Boyu Derneği genel kurulu öncesi kahvaltılı organizasyon düzenlendi. Kahvaltıya dernek merkezinin bulunduğu bölgede yaklaşık 10 bin nüfusa sahip Şalpazarılıları…