Ege ve Karadeniz’de Eyne Hocalı Çepnileri – Çepni Boyu

Ege ve Karadeniz’de Eyne Hocalı Çepnileri

Ercan KANDEMİR

Çepni Boyu üzerinde hemen her gün yaptığımız okuma, araştırma ve takip faaliyetleri bize boyumuz hakkında çok bilgi öğretti. Öğrendiklerimizi de sizlere sosyal medya ve cepniboyu.com vasıtasıyla aktarıyoruz. Çepnilerin bir arada yaşarken Anadolu ve Balkanlara yayılma süreci Danişmendli Devleti’mizin yıkılmasıyla başlıyor. Çepni aileleri de ülkenin dört bir yanına bu sebeple dağılmıştır. Bunlardan biri Eyne Hocalılar.

Eyne Hocalı oymağı;

Ege Bölgesi’nde Balıkesir Bigadiç ilçesine bağlı Akyar, Yumruklu Çepni, Kozpınar, Elyapan,  Altıeylül ilçesine bağlı İnkaya ve Kuşkaya köylerinde

Manisa Soma ilçesine bağlı Karaçam köyünde, Turgutlu’ya bağlı Çepni Bektaş köyünde

İzmir Kınık ilçesine bağlı Büyükoba ve Elmadere köylerinde yaşamaktadır.

Karadeniz’de Eyne Hocalı;

Giresun’un Eynesil içesi adını Eyne Hocalı oymağından aldığı düşünülmektedir.

Eynesil Tarihi ve kültürü (2017) kitabında şu bilgiler yer almaktadır:

“1835 yılına ait Osmanlı nüfus kayıtlarında, Eynesil-Görele yöresinde “Eyneoğlu” adlı bir sülalenin olduğu görülmektedir. Bu sülalenin adı, geçmiş dönemlerde Türklerde sıkça kullanılan “Eyne” ve “Ayna” gibi kişi adlarından gelmektedir. Yörenin geçmişinde ve bugününde aynı adların yer ve sülale adlarında kullanılması rastlantı değildir. Türk boylarının ve boy beylerinin adları çoğu kez yer adlarının esin kaynağı olmuş, yer adlandırma tarzı gelenekselleşmiştir. Bu saiklerle Eynesil adı ile “Eyne/Ayna” isimleri arasında ciddi bir ilişki olduğu açıktır: Eynesî: Eyne’nin yeri. “Eyne”’nin sonundaki “-sî”, aidiyet ekidir. Eynesil’e bağlı İshaklı köyünde geçmiş yüzyıllarda varlığı bilinen Eyne Camii ve yöredeki eski yerleşimlerden olan Aşağı Eyne, Yukarı Eyne, Eyne pazarı gibi yer adları bu durumun açıklayıcılarındandır.

Eyne, Türklerde Osmanlı öncesinde ve sonrasında sıkça kullanılan bir isimdir. Ahi beylerinin ve ordu komutanlarının içinde Eyne adını kullananlar çok olmuştur. 1389’da Kosova ve 1402’de Bayezıt’la birlikte Ankara savaşlarına katılan ve daha sonra Bursa Osmangazi’de “Merdivenli Medrese”yi yaptıran Osmanlı subaşılarından Eyne Bey bunlardan biridir. Türklerin, Eynesil’in adını buraya gelen Türk beyi Eyne’den esinlenerek verdikleri, gerçeğe en yakın sonuçtur. Eynesil’in adı, bölgedeki ilk tahrirlerden öncesine dayanmaktadır. Bölgeye ait ilk Osmanlı tahriri olan 1486 kayıtlarında, buranın adı “Eynesil” değil, “Eynesi Karyesi” olarak geçmektedir. Kısacası adın orijinal hali Eynesi’dir”

Görüldüğü üzere Mehdioğulları, Yakupoğulları, Kantemürlü gibi pek çok Çepni sülalesi de Eyne Hocalılar gibi ülkenin dört bir yanına dağılmışlardır. Örneğin Kantemürlüler Balıkesir Macarlar köyünde yaşadığı gibi Yozgat Boğazlıyan Buzlukçepni köyünde, İzmir Kınık Taştepe köyünde, Trabzon Şalpazarı Düzköy köyünde de yaşamaktadırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir