Çepni Türkmen Başı Dânişmend Gazi’nin şehit oluşu – Çepni Boyu

Çepni Türkmen Başı Dânişmend Gazi’nin şehit oluşu

Dânişmendli Beyliği’nin kurucusu Dânişmend Gazi, 1085 yılında bütün Orta Anadolu’ya hâkim olmuştur. Orta Anadolu’ya hâkim olduktan sonra kuzeydeki sı-nırları Trabzon Rum Devleti’ne dayanır. Bu devletle daha yakından mücadele edebilmek için devletin merkezini, Sivas’tan Niksar’a taşır. Dânişmendlilerin Karadeniz sahillerine inme mücadeleleri ve Karadeniz Bölgesi’ndeki faaliyetleri, Dânişmend Gazi zamanında başlamış ve Niksar’dan yönetilmiştir. Dânişmend Gazi, 1105 yılında Canik seferine çıkar. Amacı Trabzon Rum Devleti’ne son vermek, topraklarını geliştirerek sınırları güvenlik altına almak ve Karadeniz sahillerini Türk vatanı yapmaktır. Yolu, Niksar’dan bugünkü Ordu/Aybastı istikametinedir. Trabzon Rum Devleti ve Gürcüler, bu seferi önceden haber alırlar ve günümüzde Perşembe Yaylası ismiyle bilinen bölgede pusu kurarlar. Dânişmend Gazi, ordusuyla beraber burada pusuya düşer. Dânişmendli ordusunun tamamına yakını burada şehit olur. Dânişmend Gazi, çok ağır bir şekilde yaralanır ve az sayıdaki arkadaşıyla Niksar’a döner. Burada şehit olur. Arkadaşları onu buraya defnedip Tokat’a dönerler. Böylece Karadeniz sahillerine inme düşüncesi, Dânişmend Gazi döneminde gerçekleşemez. Dânişmendli ordusunun pusuya düştüğü Perşembe Yaylası’ndaki şehitlik hâlâ durmaktadır. Bölge insanı, bu mezarlığı çevirmiş ve buraya bir mescit inşa etmiştir. Mescidin hemen yanında bir anıt bulunmaktadır. Rivayetlere göre bu anıt, Dânişmend Gazi’nin yaralandığı ve kanının döküldüğü yere dikilmiştir.
Kaynak:
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇEPNİ TÜRKMENLERİ İLE GÜVENÇ ABDAL OCAĞI’NIN KURULUŞU
Necati DEMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir