Çepni Boyu Birliği Hareketini Başlatanlar ŞALFED ile Bir Araya Geldi

Çepni Boyu Birliği’ni oluşturmak için ilk kurduğumuz derneklerden olan İstanbul Çepni Boyu Derneği genel kurulu öncesi kahvaltılı organizasyon düzenlendi. Kahvaltıya dernek merkezinin bulunduğu bölgede yaklaşık 10 bin nüfusa sahip Şalpazarılıları temsil eden STK’nın en üst düzeyinden katılım oldu.
Şalpazarı Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer KARADENİZ ve Şalpazarı dernekleri ile istişare yapıldı. Ortak hedefler ve endişeler üzerinde konuşuldu.ŞALFED, gelecekte oluşturulacak büyük bir Çepni birliğinde öncülerden olabilir.
Çepni Boyu Haber ve Araştırma Merkezi İmtiyaz Sahibi Ercan KANDEMİR de Çepni Boyu Birliği Hareketi’ni temsilen kahvaltıya katıldı. Yaptığı konuşmada önemli noktalara değindi. İşte o konuşmanın metni:
“Değerli Çepni Boydaşlarımız, değerli ŞALFED Başkanımız Ömer Karadeniz Bey, Batı Anadolu Çepnilerinin kanaat önderlerinden ve derneğimizin başkan adayı Cemal BULUT Bey,
İzmir Çepni Boyu Derneği Başkanımız Ümit Güner Bey
Değerli Gazetecimiz Zeki GÖKÇE Bey,
Sayvançatak Derneği Başkanı Erol YANIK Bey
Doğancı mahallemizi temsilen gelen İlhan ERATA Bey
Çamlıca Derneği Başkanı Avni ÇAKIR Bey,
Aktaş Yaylası derneğimizi temsilen gelen Osman ÇAKIR Bey
Değerli Çepni hanımefendileri hoş geldiniz.
Derneğin bugünlere kadar gelmesinde emeği bulunan Hüseyin Yamaç Beye teşekkür ediyoruz. Ayrıca organizasyonu sağladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum.
Derneğimizin kurucu başkanlığını yapan, derneği ayağa kaldıran Hülya Kebapçıoğlu Hanımefendinin emeklerini anmadan olmaz.
2012 yılında başlayan Çepni Boyu Birliği çalışmalarımızın önemli bir meyvesi olan İstanbul Çepni Boyu Derneği’mizin genel kurulu öncesi yapılan kahvaltı organizasyonuna hoş geldiniz.
Bugün, Çepni Boyu Birliği çalışmalarımıza 2019 yılından bu yana büyük katkılar sunan, Batı Anadolu Çepnilerinin ilterliğini yapan, yine İstanbul Çepni Boyu Derneğimizin kuruluşunda da büyük katkıları bulunan dernek başkan adayımız Cemal Bulut Beyin konuğuyuz.
Gönül isterdi ki İzmir Çepni Boyu Derneği Kurucu başkanı, İstanbul Çepni Boyu Derneğimizin kuruluşunda da büyük katkıları olan Gökhan KUTAL da aramızda olsun. Ancak Çepni Boyu Birliği için o kadar yoğun çalışıyordu ki kalbi bu yorgunluğa dayanmadı. Bu davada verdiğimiz ilk can oldu. Yurdu cennet olsun.
Çepniler Anadolu’ya Danişmend Ahmet Gazi ile birlikte girmiş, Sivas merkezli Danişmendli devletini kurmuştur. Devlet yıkıldıktan sonra Anadolu’ya ve Balkanlara dağılmıştır. Ordu’dan Trabzon’a dek fetihler yapan Hacıemiroğulları’nı, Samsun civarını Türkleştiren Taceddinoğulları ve Kubadoğullarını, Batı Anadolu’da fetihler yapan Karesioğulları’nı, Balkanlarda Dobruca Beyliğini kurduk.
Osmanlı’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük katkılarda bulunduk. Karadeniz’de Topal Osman Ağa ile Ruslara kök söktürdük, Rum ve Ermeni çetelerini yok ettik, Koçgiri isyanını bastırdık, Batı Anadolu’da Kuvayı Milliye hareketini başlatanlardan olduk. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün koruyucusu olduk.
Ancak Danişmendlinin yıkılmasıyla ilk kez dağılan Çepni Boyu, aradan sekiz asır geçmesine rağmen bir araya gelmek için hiçbir harekette bulunmamıştır.
Sekiz asır sonra Çepni Boyu Birliği çalışması 2012 yılında bir sosyal medya hareketi ile başladı. Gökhan Dağ’ın kurduğu sosyal medya sayfasında Giresun Çepnisi Ercan Bahtiyar BAYRAM, Gökberk ÇETINKAYA ve şuan aramızda olmayan boydaşlarımızla ateşi yaktık, bir araya geldik ve bu ateşi büyüttük. Bugüne dek milyonlarca insana ulaştık. Sayısız aile, köy ve ilçe tespiti yaparak İran Salmas’tan, Azerbaycan Şamahı’ya, Van’dan Trabzon’a, Yozgat’a, Balıkesir’den Gagauzya’ya dek önemli bağlar ve iş birlikleri oluşturduk. Çepni dernek ve kuruluşlarının büyük bölümü birlik sisteminin içine dahil edilmemiştir. Bizden bir adım beklemektedirler. Bizler de onları bu sisteme dahil edebilmek için atılan temelin sağlamlaşmasını beklemekteyiz.
2014 yılında Çepni Boyu Birliğinin kurulması için dernekleşme fikrini ilk ortaya attığımda bunu duyanlar güldüler. Ancak bize inanan insanlarla 2019 yılında birlik amaçlı kurduğumuz derneklerle birliğin gerçekleşebileceğini kanıtlamış olduk.
Henüz kendi ili dışında tanınmayan insanları, milyonlara ulaşan Çepni Boyu medyamızdan Çepni kamuoyuna tanıttık. Edindirdiğimiz çevreyle toplantılar yapıldı. İki yıl önce Giresun’da ve geçen yıl da İzmir’de Çepni Boyu Birliği çalıştayları yapıldı.
Federasyon kurmak için acele etmedik, ancak bizimle yola çıkıp daha sonra kendi yolunu çizmek isteyenler iki tane federasyon oluşturdu. Bu 2012 yılında başlayan hareketi küçültse de biz başladığımız noktadan devam etmekte tereddüt etmedik. Dernek kurmak, federasyon kurmak birliği oluşturmakta atılan küçük adımlardır. Yapılacak daha çok iş vardır. Biz yolumuzdan eminiz. Kimlerle yürümemiz gerektiğinin tecrübesine sahibiz, bu tecrübeye sahip olmayanlar yarın pişmanlık yaşayabilirler.
Kimseyi dışlamadık ancak hakkımızda atılan iftiralar, itibarsızlaştırma çalışmaları ile kendilerini bizden uzaklaştıranlar oldu.
Emin adımlarla birliğe doğru yürünen yolda Şalpazarı Dernekler Federasyonu’nun da büyük bir önemi vardır. Türkiye’nin ilk kurulan federasyonlarından olan, 21 derneği bünyesinde barındıran federasyonumuz büyük bir sivil toplum örgütüdür. Çepni Boyu hareketimiz ŞALFED ile büyük birliğin görüşülmesini istemektedir. Kahvaltımızın da bunun için bir ön adım olmasını dilerim.
Ayrıca ŞALFED’e bağlı derneklerin, siyasi amaçlarla kurulduğunu bildiğimiz bazı federasyonlara katılmasının ŞALFED’e zarar verdiğini düşünüyorum. ŞALFED, büyük bir Çepni konfederasyonunun büyük destekleyicisi olabilir. Bu durum hem Şalpazarımıza ülke genelinde geniş bir alan sağlar, hem de sekiz asırdır beklenen Çepni birliğinin gerçekleşmesine büyük katkı sağlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, esenlikler diliyorum.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir