ÇEPNİ BOYU BİLDİRGESİ | MANİFESTO – Çepni Boyu

ÇEPNİ BOYU BİLDİRGESİ | MANİFESTO

ÇEPNİ BOYU BİLDİRGESİ | MANİFESTO??
Sosyal çevrenize yabancı gibi bir göz ile baktığınızda akıp giden hayatın içinde kendinizi hiç yalnız hissettiğiniz oldu mu?
Beslenme alışkanlığınızın binlerce yıllık bir süreçte büyük bir ailede genlerinize kazındığını, bu alışkanlıklarınızın ise kimi insanlardan çok farklı olduğunu hiç gözlemlediniz mi?
Ana dilimiz, duygularımızın diğer insanlar tarafından daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan en önemli araçtır. Bu sayede toplumsal yığınlar dahi ortak bir paydada buluşarak sosyal çevremiz haline dönüşebilir. Bu şekilde bir sonuç için iletişimde bulunan her insanın ortak payı da dil olmalıdır.
İnsanoğlu, yaşadığı sosyal çevrede tarihsel süreç ve ortak duyguların etkisi ile gelenek ve göreneklerinin şekillendirdiği çok çeşitli inanmalara sahiptir. Her insan, inanmalarının başka insanlar tarafından doğrulanması ile mutlu olur. Doğrulanma birçok insan için sonuçtur. Bu mutluluğun karşı konulamaz bir çekim gücü ve birleştirici etkisi vardır. İnanmaların reddi ise ortak paydanın daralmasına sebep olacağı için insanları taraflar olarak birbirinden ayırabilir.
Biz de Türk Milletinin ve Türk Milletinin en yüce değerlerinden Çepni Boyu’na mensup insanların taraflar olarak birbirlerinden ayrılmaması, parçalanmaması için bazı hususlara dikkat çekiyoruz. Çepni Boydaşlarımız arasında İslam’ın Sünni ve Alevi yoluna mensup, Göktanrı dinine mensup, Hristiyanlık dinine mensup soydaşlarımız bulunmaktadır. Bizler Türk’ü birbirinden ayırır, taraflar haline gelmesine sebebiyet verirsek aynı kanı taşıyan soydaşların birliğini nasıl sağlayabiliriz ? Bu hassasiyetle ve Türk Milletinin bir ve güçlü olabilmesi için boydaşlarımız arasında kesinlikle din ve inanç ayrımı gözetmemekteyiz ve hatta gözetilmesine de oluşturduğumuz platformlarda izin vermemekteyiz.
Sayısı milyonları bulan Çepniler haliyle birçok siyasi görüşe de sahiptir. Çepnilerin farklı siyasi görüşlere sahip olması olumlu iken, siyasi görüşlerin tartışıldığı bir ortamda ayrılık yaşaması da bir o kadar olumsuzdur. Çepnilerin hiçbir kati surette ayrı durmasına gönlümüz razı değildir. Oluşturduğumuz platformlarda siyasi tartışmalara, kavgalara yer verilmemektedir. Boydaşlarımızın birliği ve bütünlüğü için edindiğimiz tecrübeleri sergilemekten imtina etmemekteyiz.
Bir ve bütün olsun Oğuz’un kutlu boyu !
Gönüllerde yakıyoruz birliğin toy ateşini
Var olsun Çepni Boyu !
Kültürel dokunun en görkemli meyvesi gelenek ve göreneklerdir. Gelenek ve görenekler hayatı ve canlılığı içerisinde taşıyan, yaşanılan olaylardan etkilenen, geçmişten emanet olarak aldığımız, toplumdan topluma değişkenlikler gösteren davranış biçimlerimizdir.
Gelenek ve görenekler, milletlerin geçmiş ile gelecek arasında kurduğu en sağlam köprülerdir. Bu sayede geçmiş daha iyi anlaşılmakta ve gelecek ile ilgili daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olunabilmektedir.
Yakın zamanda günümüz çıkarlarına göre organize edilmiş ancak ortak geçmiş bilincine sahip olmayan devletler görüyoruz. Kendisini millet diyerek tanımlamaya çalışan toplumsal yığınlar çıkar ilişkileri ile bir araya getirilmişlerdir. İşte biz Çepniler, bu yığınlar tarafından gıpta ile bakılan ve kıskanılan, tarih kadar eski bir milletin mensubuyuz.
Atamız Bilge Kağan’ın bizi ünlediği ve tarih kadar uzun süredir kullandığımız adımız ile Türk’üz !
Uzun yıllar önce yerleşmek, yurt tutmak üzere geldiğimiz coğrafyanın diğer sakinlerinin bizlere seslendiği şekli ile Türkmen, Avrupa’da ise Uz’uz.
Büyük babamız Oğuz Kağan’dan bugüne, Irkıl Atanın verdiği ongun ve tamga ile diğer boylar arasında seçilebilen Gök Ağacımızdaki kudretli dallardan birisi olan Çepniyiz.
Çepniler olarak emanet olarak aldığımız saygın değerlerimizin gelecek yüzyıllara taşınmasına öncülük etmek istiyoruz.
Çepniler olarak bugünkü nesillerin, her ferdine güven ve mutluluk hissettiren bu değerler ile tanışmasına destek olmak istiyoruz.
Çepniler olarak gelenek ve göreneklerimizin, tüm milletlere ve sosyal yığınlara tanıtılarak kutlu ağacımızın gölgesinde tüm insanlığın, en mükemmel sosyal ilişkiler ağı içerisinde mutlu ve huzurlu hayatlar sürmesini arzuluyoruz.
Çepniler olarak yüce Yaratıcının istemiş olduğu şekli ile saygı ve sevginin, adalet ve barışın, kısaca nizam ve intizamın tüm dünyada geçerli olmasını istiyoruz.
Büyük göç sonrası, Anadolu yolculuğumuzda diğer boylara yardımcı olduk. Kuzenlerimizi olası düşman tehlikelerinden koruduk. Bugün ise, Boy adını gururla taşıyan biz Çepniler, yüce Türk Devletinin güçlü şemsiyesinin altında, huzur ve mutluluğun daimi olabilmesi için hizmet edeceğiz.
Çepniler olarak, kararlı ve inançlı insanlarımızın, sosyal medyada ve dernekleşme sürecinde sahada vermiş oldukları kültürel ve birleştirici hizmetler, büyük ve geniş ailemizin fertlerinin birbirleri ile tanışmasına ve kaynaşmasına olanak sağlamış, son on yılda bu etkileşimler giderek hızlanmış ve halkımızın sevgi dolu kalbinde değer görmüştür.
Çepniler olarak sosyal paylaşım alanlarında giderek artan takipçiler ve üyeler güçlü devletlerin olmazsa olmazı sivil toplum örgütlenmelerini hayata geçirme hususunda haklı beklentiler içerisine girmiş, bu görevi sosyal paylaşım alanlarının yöneticilerine yüklemişlerdir.
Asil milletimize hizmet davasında, iletişim ağlarında yönetici, her kademe ve katmanda görev almaya hazır, sosyal sorumluluk sahibi Çepniler, dernekleşme çalışmalarında bugün de öncülük etmektedir. Çepniler, toplum vicdanının liderliğinde, ortak akıl ve tarihsel içgüdüler ile hareket etmektedir.
Biz adımızı hiç unutmadık. Bu sebeple birliği kuru kuruya desteklemiyor, kollarımızı sıvıyoruz !
Birlik ve beraberliğin tahsisi mücadelesinde şahsi menfaatlerini, toplum çıkarlarından önde tutan insanlar peyda olup rant peşinde koşmak isteyeceklerdir. Hatta bu aciz insanlar, bir takım kirli oyunların kurucusu karanlık dış güçlerin etkisi altında kalarak toplumsal birlikteliğimize zarar vermeye kalkışabileceklerdir.
Bu zararlı hususlar için, halkımızın akarsu misali temiz yüreğine ve hissiyatına güveniyoruz.
Zira akarsu pislik tutmaz ve tüm kirliliği dışarıya atar !..
Güçlü olacak, iri olacağız.
Uyanık olacak, diri olacağız.
Ahlaklı olacağız, bir olacağız.
Biliyoruz ki, her vardığımız noktaya düşmanımız bizden önce ulaşacaktır.
Biliyoruz ki, su uyuyacak ancak düşman uyumayacaktır.
Çepniler olarak, karşılaşılacak tüm olumsuz şartlar altında, azim ve kararlılığımızı,
Dün kaybetmedik,
Bugün de kaybetmiyoruz,
Yarın da kaybetmeyeceğiz.
Türk Birliğine giden yolda Çepni Boyu’nun birlikteliği Türk vatanının bölünmez bütünlüğüne büyük bir sivil toplum gücü sağlayacaktır. Çepniler vatanın her köşesinde dernekleşerek kurumsallaşacak, birlikteliğini sağlayacak, bir ve iri duracaktır. Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası, bölünmez bütünlüğün çimentosu olan Çepni Boyu, Türk Birliği için büyük hizmetlerde bulunmak üzere yoluna devam edecektir. Bu yolda tüm Çepni boydaşlarımızla beraber yürümekten onur duyacağız.
Üstte Gök çökmedikçe, Altta yer delinmedikçe, Türk Milletinin ilini ve töresini kim bozabilir ?
Töreyi ve gelenekleri yaşayarak yaşatan Çepniler değil ise, başka kim koruyabilir?
Nitekim, “Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur !.”
Ne Mutlu Türk’üm Diyene !
****
Ercan BAYRAM
www.facebook.com/Cepni.Oguzlar
Ercan KANDEMİR
www.facebook.com/CepniObasi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir