Yozgat – Çepni Boyu

Yozgat’ta Çepni Boyu

Köy halkı, Buzlukçepni’nin geçmişini ve adının nereden geldiğini şöyle anlatmaktadır: Köyün bugünkü yerinde 19.yüzyılda Çepni Çöngel Behram Şah Kazası bulunmaktadır. Köyün adı da Çepni Çöngel Behram Şah’tan gelmektedir. Bu mevkiin…

İÇ ANADOLU’DA YAŞAYAN ÇEPNİLER

Yazan: Ercan KANDEMİR Bugün Çepni olarak kabul ettiğimiz, Malazgirt Savaşı’nda büyük yararlılıklar gösteren Danişmend Ahmet Gazi Bey ile beraber 1080 yılında İç Anadolu’da Sivas merkezli Danişmendli Devleti’ni kurmuştuk. Zira Çepnilerin…