Yozgat Çepnileri – Çepni Boyu

Yozgat’ta Çepni Boyu

Köy halkı, Buzlukçepni’nin geçmişini ve adının nereden geldiğini şöyle anlatmaktadır: Köyün bugünkü yerinde 19.yüzyılda Çepni Çöngel Behram Şah Kazası bulunmaktadır. Köyün adı da Çepni Çöngel Behram Şah’tan gelmektedir. Bu mevkiin…