Taşpınar – Çepni Boyu

İzmir Kınık İlçesinde Yaşayan Çepniler

Ercan KANDEMİR Giriş Kınık, İzmir ilinin bir ilçesidir ve tarihi, kültürel zenginlikleri ile dikkat çeker. Bu bölgede yaşayan Çepniler, Anadolu’nun Türkleşme sürecinde önemli rol oynamış bir Türkmen boyudur. Çepniler, tarih…