Karahasanoğulları – Çepni Boyu

ALEVİ İNANÇ ÖNDERİ VE ÇEPNİ KOMUTAN GÜVENÇ ABDAL’IN SOYUNDAN KARAHASANOĞULLARI HAKKINDA

“AİLENİN GELDİĞİ YILLARDA TRABZON BÖLGESİ VE OĞUZ BOYLARINDAN ÇEPNİLER VE DİĞERLERİ   Oğuzlar/Türkmenler; Türkiye Türkleri ile İran, Âzerbaycan, Irak ve Türkmenistan Türkleri’nin atalarıdır. Selçuklu ve Osmanlı hânedanları da onlardan çıkmıştır.…