Dobruca Beyliği – Çepni Boyu

Çepni Dobruca Beyliği

Dobruca Beyliği, Sarı Saltuk’un[1] oğlu Seyit İsmail Saltuk’un 1281-1299 yılları arasında Dobruca’da varlık gösteren kısa ömürlü bir Türkmen beyliğidir. Sarı Saltuk, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da ilk kurulan Oğuz Türk beyliği…