Danişmendli Köyü – Çepni Boyu

Efeler Danişmentli Köyü – Aydın | Çepni Boyu

Danişment, Aydın ilinin Efeler ilçesine bağlı bir Çepni köydür. Bir Çepni komutanı olan Danişmend Ahmet Gazi tarafından kurulan Danişmendli Devleti’nin yıkılmasından sonra Kırşehir’den Afyon’a, Afyon’dan ise Aydın’a gelen Danişmendli Türkmenleri…

ÇEPNİ MİLİS BİNBAŞI DANİŞMENTLİ İSMAİL EFE

Egeli Çepni Türk Kahramanlarından Danışmentli İsmail Efe Danışmentli İsfail Efe, Aydın’ın Danışment Köyündendir. Köyün adı, Çepni Türk Devleti olan Danışmentli Devleti’nden yadigardır. Muhtemeldir ki Danışmentli Devleti yıkıldıktan sonra Danışmentli bakiyesinden…