Çepniler – Çepni Boyu

“Tarihin Hiçbir Döneminde Pontus Rum Devleti Olmadı”

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Okur ile Röportaj (Röportaj: Abdullah Şanlı) Son zamanlarda sık sık gündeme gelmeye başlayan Karadeniz’e yönelik ‘Pontus’ iddialarını konuyla ilgili birçok çalışmaya imza atan…

Çepniler Ve Nevşehir Bölgesi Yerleşimleri

Yazan: Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ Günümüzde Rumeli ve Anadolu’da yaşayan Oğuz/Türkmen boylarından biridir. Prof. Dr. Irene Melikoff, Hacı Bektaşi Veli ve onun ilk müritlerinden olan Kadıncık Ana ve Abdal Musa’nın…

DOÇ.DR.ALİ ÇELİK’TEN ÇEPNİ BOYU HAKKINDA BİLGİLER

Kaşgarlı’daki Oğuz Boyları   Anadolu’nun bir Türk vatanı olmasında çok önemli rol oynadıkları tarih otoriteleri tarafından kabul edilen Çepnilerin Anadolu’daki varlıkları 12. yüzyıla kadar gitmektedir.     Bunların Anadolu’ya nasıl…

Çepnilerin Anadolu’nun Türkleşmesindeki Yeri ve Önemi

Doç.Dr. Ali ÇELİK Anadolu’nun bir Türk vatanı olmasında çok önemli rol oynadıkları tarih otoriteleri tarafından kabul edilen Çepnilerin Anadolu’daki varlıkları on ikinci yüzyıla kadar gitmektedir. Bunların Anadolu’ya nasıl geldikleri, nerelere…