Çepni Türkleri – Çepni Boyu

Bergama’da Yaşayan Çepniler

Ercan KANDEMİR Bergama İlçesinde Yaşayan Çepniler: Tarih, Kültür ve Köyler **Giriş** Çepniler; Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yoğun bir yaşam alanı kaplayan önemli bir Türk boyudur. Tarihi kökenleri Oğuz Türklerine dayanan Çepniler,…

Çepnilerin Anadolu’nun Türkleşmesindeki Yeri ve Önemi

Doç.Dr. Ali ÇELİK Anadolu’nun bir Türk vatanı olmasında çok önemli rol oynadıkları tarih otoriteleri tarafından kabul edilen Çepnilerin Anadolu’daki varlıkları on ikinci yüzyıla kadar gitmektedir. Bunların Anadolu’ya nasıl geldikleri, nerelere…