Bergama Çepnileri – Çepni Boyu

Bergama’da Yaşayan Çepniler

Ercan KANDEMİR Bergama İlçesinde Yaşayan Çepniler: Tarih, Kültür ve Köyler **Giriş** Çepniler; Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yoğun bir yaşam alanı kaplayan önemli bir Türk boyudur. Tarihi kökenleri Oğuz Türklerine dayanan Çepniler,…