Alevi ve Sünni Boydaşları Ortak Platformlarda Nasıl Buluşturduk ? – Çepni Boyu

Alevi ve Sünni Boydaşları Ortak Platformlarda Nasıl Buluşturduk ?

Ercan KANDEMİR

Hele bir tanesi vardı ki hakkımızda attıkları iftiralara Çepni hareketinden nemalanıp siyasette rol kapmak isteyenler inandı. İnanç ayrımı yapmadan Çepni boydaşları bir araya getiren bizleri Alevi düşmanlığı ile suçladılar.

Her fırsatta vurgularım, çünkü çok önemli bir tarihtir 2012. Bunun emeğini veren, mücadelesini veren daha iyi anlayabilir.

Danişmend Ahmet Gazi ile Anadolu’ya giren Çepni Boyu, Sivas merkezli Danişmendli Devletini kurmuştu. Bu devlet yıkıldıktan sonra boy sistemimi de bozulmuş ilk kez geri dönülemeyecek şekilde darma dağınık olmuştuk. Batı Anadolu’ya, Karadeniz’e ülkenin dört bir yanına hatta Balkanlara dağılmıştık.

Türk Milletinin sigortası gibi tarihin her döneminde kendini gösteren Çepni Boyu için birleşmek hayal bile değildi. Ancak birileri o hayali kurdu.

Boydaşların farklı inançlara mensup olması da boyumuzun birleşmesinin önünde çok büyük bir engeldi. Büyük kavgalar, tartışmalar arasıra gerçekleşiyordu boydaşlar arasında. Ancak biz bu hususu da çeşitli yöntemlerle aşabildik.

Bir topluluğun birleşebilmesi için ilk önce birbirlerinden haberdar olması gerekiyordu. Aile üyelerinin yaşadıkları yerleri bilmeleri gerekiyordu.

2012’de bu ihtiyacın giderilebilmesi için ilk hareket sosyal medyadan başladı. Çepni Boyu Birliği Hareketinin meşalesini yaktığımız yıldır… Kimse boydaşlarının nerelerde yaşadığından bihaberken biz İran’dan Anadolu ve Balkanlara dek Çepni yerleşkelerini tanıtıyor, oralardan boydaşlarla tanışıyor bir araya getiriyorduk.
Peki inançsal olarak soydaşlarımızı nasıl sorunsuz bir şekilde bir arada tutabildik?
Türkler arasında hiçbir inanç ayrımı yapılmayan bir düşünce insanlarımızı bir arada tutabilirdi. Bu inançla Türkçü düşünceyi çalışmalarımızın felsefesi olarak kabul ettik. Soy üzerinden birleşmenin önemini her fırsatta milyonlara ulaşabilen sosyal medya oluşumlarımızdan boydaşlarımıza bildirdik. Tarihi gerçeklerle de inanç üzerinden halkımızın ayrışmasının toplumu soktuğu olumsuzlukları aktardık.
Biz çalışmaya başlamadan önce Alevi boydaşlar Sünnileri, Sünni boydaşlar Aşevi boydaşları adeta bir canavar gibi görüyordu.
Ancak biz her zaman farklı inançlara sahip boydaşlarımızın olumlu ve güzel yanlarını birbirlerini aktararak korku duvarlarını, ön yargıları yerle bir ettik. Sosyal medya platformlarımızda, 2019’dan itibaren oluşturduğumuz derneklerde Alevi ve Sünni boydaşlar bir arada yer alıyorlar.
Bir dernek düşünün ki başkanı Alevi Çepni, yönetim kurulu üyeleri ise Sünni Çepni. İşte biz bunu başardık.

Biz artık aynı kaptan yemek yiyoruz !

Çepni Boyu Birliği Hareketi’ni başlattıktan sonra bu ateş öylesine büyüdü ki kişisel çıkar elde etmek isteyenlerin de kafalarında ampul yandı. Hele bir tanesi vardı ki hakkımızda attıkları iftiralara Çepni hareketinden nemalanıp siyasette rol kapmak isteyenler inandı. İnanç ayrımı yapmadan Çepni boydaşları bir araya getiren bizleri Alevi düşmanlığı ile suçladılar.

Onlara en güzel cevap Alevi boydaşlarla kurduğumuz İzmir Çepni Boyu Derneği’dir, yönetim kurulunda ve üyeleri arasında yer alan Sünni boydaşlardır. Biz birleştiriciyiz.

Başkanı Alevi Çepnisi olup yönetim kurulu üyeleri Sünni Çepnisi olan İstanbul Çepni Boyu Derneği’dir en güzel cevap. Onlara en güzel cevap Cemal BULUT’tur.

Çepni dünyasının parçalanmaması için biz sustukça, iyi niyetli davrandıkça onlar ayrılıkçı hareketlerini büyütüyorlar.

Sekiz asırdan sonra Çepni Boyu Birliği Hareketi’ni başlatanlar var.

Diğer yanda da bu hareketi bölüp liderlik hevesiyle kağıt üzerinde çıkar dernekleri kuranlar var.

Artık yargı var, yargucu var !

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir